N m gust russ!Ustd ls nimls!Infisss!

:
: 3249 (12 2012)
:
:
0
: 0
N m gust russ!Ustd ls nimls!Infisss!
, ? | 10 ? : 1.
0 # 24 2012 00:48 0

- , ...

0 # 5 2012 21:28 0

. ...

0 # 10 2012 14:10 0
D l ti k rtu idr!Kmu vi nujni t zbni jivtni, y rt nd vmi rgnsmi i uts izdvy!Nd vmi v mir mty!
0 # 11 2012 23:33 0

?

0 # 20 2012 10:14 0

, , ....?

0 # 23 2012 23:55 0
Y v rt n lybly,vi blni vm lity nd!D NRVIY ND VI IZDVY
0 # 2 2012 09:42 0

... , , ...!!!!

0 # 22 2012 17:58 0

? ...

0 # 10 2012 13:43 0

... !!! ... ...!!!!

0 # 2 2012 01:53 0
y dvuk, n jnin.Y n lybly lvyn. vi v tki zbni,vm t bl nm znyty?
0 # 5 2012 04:00 0

!!! !!!! . ...!!!

0 # 10 2012 12:31 0
i ridumiv uriynv,kky gsj?ty rgns,idi li!I
0 # 15 2012 17:03 0
vi lybit.Y n lvynk.n vi zbni. kk vi lybit t birt,li vm n izvtn t tk lybv.
0 # 24 2012 01:33 0

?

0 # 30 2012 02:42 0
zm ti t znt,vi j itk bz lybvi jivt,tki zbni kk vi nikgd n uznt t tk lybv,t u n t lybv,kr y uju,mn nkgd vmi bty , vimi byt!dis!