U LVYN V ZNI S,NI LNI,I LIY ND, JIVNI N

:
: 3079 (23 2012)
:
:
0
: 0
U LVYN V ZNI S,NI LNI,I LIY ND, JIVNI NI
. . , | " : 1. "
0 # 27 2012 07:37 0
I I T RIDURVY RJDNI!VI V N ZVIDUY,VD V RUSI J,GRYZNY ZRZNY, VI GVN! I INRIK,RZ JIV V RUSI!
0 # 27 2012 16:24 0

, ,

0 # 27 2012 21:32 0
Z VI I I T GVN, RUSI V J, V I T JIVN!
0 # 28 2012 05:54 0

?

0 # 28 2012 07:38 0
kt li n ruskiy?
0 # 28 2012 07:51 0
LI N RUSKIY, IZVNI,I VIDI GRUSIN D, I I ZI,NI VD LNI RZVRNI LI LVI
0 # 28 2012 08:58 0

, ,

0 # 28 2012 13:31 0
, , ? :-D
0 # 28 2012 18:10 0
, .
0 # 28 2012 21:39 0
D L I V JU LNY!Y N LNI N IJY
0 # 29 2012 00:20 0
GVN I! TRN V J!IDR I V Y!VD V U V JU IDRV.
0 # 29 2012 06:23 0
, . . . , . . , . ?
0 # 29 2012 17:01 0
. . , !:-D ?
0 # 29 2012 22:38 0
I RT ZVIDU,V I VRI N ! Z N VR ?I LNY RT! Y SN I G ILI N!
0 # 29 2012 22:46 0
Y V ZNY SN,N I Y,Z UJY RUSY ZN NY SN?I LU VY RUSI INRUYY
0 # 30 2012 05:14 0
, , , , . ? . .
0 # 30 2012 12:28 0
I RT ZVIDU!NU N LIY ND! Y N DNY, I SN N V RIZI,Z JIV I SNI LU V RUSI!VI V LNI GRYZNI JIVNI!V VU TRNU DJ NI ZDI N !
0 # 30 2012 18:53 0

, , !:-D (v)

0 # 30 2012 23:45 0
N UJ I LNY! Y V SN!ZVIDU I U N, Y SN I R Y,DJ IRIY N J Y SN,N V IR ZVIDU!RY LNY ZVITNI !VU GRUU Y IDY, VI LNII Y,V L NI R V Y NIL!LI JIVNI,VI LNI V I ZNI DNI S I LGL RJDNI!V IR ND VI Y U!ZVIDUY L N SN!VI GVN RNRY!UR I US!ULI VI V!DIS U!!!
: 1 2